תקנון אתר

תקנון אתר:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של “שמן למנחה” ע.מ.  058008509 .האתר משמש בנוסף כחנות וירטואלית של “שמן למנחה” (להלן: “האתר” ו/או “החנות” ו/או “שמן למנחה“), המפעילה של האתר ו/או בעלת הזכויות באתר. חנות המותג נמצאת ברחוב קרן היסוד 2 טירת הכרמל.

אתר זה הינו רכושה של “שמן למנחה”.

“שמן למנחה” מאשרת גישה ורכישה דרך האתר, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן:”התקנון“). מובהר כי המידע באתר זה אינו מהווה המלצה או תחליף לייעוץ רפואי ו/או לטיפול רפואי והינו בגדר המלצה בלבד.

 1. תנאי השימוש באתר

1.1 . תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים דרך החנות.

1.2  השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3  שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

1.4 רישום לאתר זה מותר רק לבני אדם מעל גיל 18. חל איסור על רישום אדם אחר בשמו ו/או ללא הסכמתו ו/או מבלי שקרא ו/או הבין את תנאי התקנון. המשתמש אחראי באופן בלעדי על השימוש באתר.

1.5  בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.6 תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת. הנוסח האחרון הוא המחייב. יש להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

1.7 “שמן למנחה” עושה מאמצים לוודא, שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק. במקרה של אי דיוקים ו/או מידע לא שלם ו/או שגיאות בתום לב, החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

1.8 “שמן למנחה” שומרת על זכותה לסרב לתת שירות למשתמש ו/או להפסיק חשבון משתמש ללא הודעה מוקדמת..

 1. שימוש במידע באתר

2.1 כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח“), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1.1 לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר.

2.1.2 לא להעלות לאתר מידע פרטי ו/או סודי ו/או תוכן בלתי חוקי ופוגעני (תמונות המציגות אלימות, עירום, אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים, תכנים הכוללים רמיזות מיניות הסתה השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים וכד’).

2.1.3 לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ופוגענית, אשר תפריע בכל דרך שהיא לפעולתו התקינה של האתר לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, תוכן זדוני או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

2.2 “שמן למנחה” תהא רשאית למחוק באופן מיידי כל תוכן כאמור בסעיף 2.1 שלעיל, ולסיים באופן מיידי את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע אותו משפטית.

2.3 המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לאבחון רפואי ואינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או לייעוץ רפואי והינו בגדר המלצה בלבד.

 1. הרשמה לאתר ואופן ביצוע הרכישה

3.1 מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. “שמן למנחה” אינה אחראית למילוי פרטים שגויים שהוזנו.

3.2 ניתן לבצע רכישה באמצעות מרכז השירות.

3.3 מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. “שמן למנחה” שומרת על זכותה לבטל הזמנה, בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים או לא מדויקים.

3.4 הרכישה באתר תבוצע באמצעות כל כרטיסי האשראי, ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. האחריות למילוי פרטי כרטיס האשראי חלה על המשתמש בלבד.

3.5 השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות אישור ההזמנה למייל.

3.6 “שמן למנחה” לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהיה.

 1. המוצרים המוצעים באתר 

4.1 תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה לבד. יתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה.

4.2 המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה.

“שמן למנחה” שומרת על זכותה להפסיק לייצר ו/או למכור מוצר מסוים ו/או אריזה ו/או כמות ו/או רכיבים וכד’, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של “שמן למנחה”.

4.3 המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

4.4 “שמן למנחה” רשאית לעדכן את מחירי המוצרים שבאתר ואת דמי המשלוח מעת לעת, ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ועל המשתמש להקפיד ולהתעדכן במחירים העדכניים. המחיר הקובע הוא המחיר המעודכן באתר ביום ביצוע ההזמנה.

4.5 “שמן למנחה” רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים, שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.6  המכירה אינה מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).

4.7 על המשתמש לבצע עסקאות חוקיות, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות, אך לא רק, לצורך מכירה ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים, ביצוע הזמנות סרק, ורכישות שמטרת הביצוע שלהן הינה לשם מרמה.

4.8 החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

4.9 החנות תפעל כדי לספק את המוצר באמצעות משלוח/ דואר / איסוף עצמי וזאת בכפוף לבחירת הלקוח ולמלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי.

4.10 המחיר הסופי של המוצר יימסר טלפונית ו/או בדוא”ל לאחר הרכישה, בהתאם לסוג החבילה.

4.11 ייתכנו שינויים בין מחירי המוצרים באתר, מחירי המוצרים בחנות המפעל, מחירי המוצרים בנקודות מכירה, רשתות חברתיות וכד’. באחריות המשתמש לבחור את המחיר המתאים לו. “שמן למנחה” אינה אחראית לבחירת המשתמש.

4.12 ייתכנו מבצעים חיצוניים, מחירים משתנים, מבצעים וכו’ שלא יופיעו באתר ולהיפך. באחריות המשתמש להתעדכן במחירים ובמבצעים המתאימים לו.

4.13 מחיר המוצר מותאם ליום ההזמנה ולשעת ההזמנה. במידה ויהיו מבצעים ו/או שינויים במחיר המוצר לאחר ביצוע ההזמנה, המחיר הקובע הוא המחיר ביום ההזמנה ובשעת ההזמנה בלבד. 

 1. אספקת מוצרים

5.1 “שמן למנחה” לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות שאינן בשליטתה, לדוגמא כוח עליון כפי שמפורט בסעיף 6.3 בתקנון.

5.2 המשלוחים יבוצעו בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה בהזמנה באתר, ובכפוף למדיניות חברת המשלוחים ו/או דואר ישראל.

5.3 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים (ימים א’-ה’ – לא כולל ימי שישי ושבת, ימי שבתון, ערבי חג וימי חג).

5.4 בעת איסוף עצמי של המוצרים בחנות המפעל יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.

5.5 זמן המשלוח יחל להיספר החל מיום לאחר ביצוע ההזמנה באתר.

5.6 זמן המשלוח הינו עד 10 ימי עסקים, החל מיום לאחר אישור קבלת ההזמנה על ידי האתר “שמן למנחה”, פרט למשלוחים לאזורים הבאים: אילת, ים המלח, דרום הארץ ואזורים המצויים למעלה מ 100- קילומטר מחיפה, שאז זמן המשלוח עלול להתארך.

5.7 “שמן למנחה” משתמשת בחברת דואר ישראל ובחברות שליחים פרטיות ומבצעת את המשלוחים דרכם, ולפי שיטת העבודה המקובלות עליהם.

5.8 בהזמנת שליחות עד הבית, השליח ו/או “שמן למנחה” ייצרו קשר עם המשתמש לפני הגעת השליח. במידה והלקוח אינו זמין ו/או לא נמצא בכתובת הרשומה למשלוח, החבילה תועבר לבית הדואר המרכזי של עיר המשתמש, ותימסר לו שם. באחריות חברת השליחויות ליצור קשר עם הלקוח בכל מקרה של בעיה.

 1. ביטול עסקה ע”י הלקוח

6.1 הלקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק“), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות הבאים: מכתב בדואר רשום ו/או אי- מייל ו/או פקס, שניתן להם אישור קבלה הן באמצעי טכנולוגי והן באישור טלפוני.

6.2 לקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

6.3 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, תתבצע בדיקה מול הלקוח, ובמידת הצורך יתואם המועד להחזרת המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין.

6.4 הזכות לביטול העסקה לא תחול במקרים הבאים:

6.4.1 מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור המשתמש בעקבות ההזמנה.

6.4.2 מוצרים בעלי חיי מדף קצרים.

6.4.3 מוצרים שאינם באריזתם המקורית.

6.4.4 מוצרים שנפתחו ו/או שנעשה בהם שימוש. 

6.4.5 המשתמש פיתח תגובה אלרגית למוצר, אם כשהיה ידוע לו מראש כי הוא אלרגי לאחד הרכיבים במוצר או מבלי שידע זאת מראש והאלרגיה התפתחה במהלך השימוש  . אחריות השימוש או הפסקת השימוש על הלקוח  (בתנאי שהרכיבים רשומים במדבקת היצרן על המוצר).במקרה של גירוי או תחושת אי נעימות אנו ממליצים לעצור טיפול ולהיוועץ ברופא ולגלות אחריות אישית .

6.5 בעת ביטול עסקה ו/או החזרה של מוצר “שמן למנחה” תגבה עמלת דמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה. ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר הלקוח לא יגרור חיוב נוסף. שילוח החזרת המוצר תהיה על חשבון המשתמש.

6.6 החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.

6.7 החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע בחנויות “שמן למנחה” לפי אחד מהתנאים הבאים:

6.7.1 במידה והמוצרים פגומים- עד 14 יום. חובה להודיע על מוצרים פגומים תוך 48 שעות מקבלת המשלוח.

6.7.2 לא נעשה במוצרים שימוש.

בכל מקרה ביטול עסקה יתבצע בכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה בלבד, ובהתאם למועדים שלעיל.

 1. ביטול עסקה ע”י “שמן למנחה”

“שמן למנחה” תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

7.1 אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר..

7..2 אם התגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר..

7..3 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, פעולת מלחמה, פעולת איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגיפה עולמית, קורונה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות.

7.4 במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.

7.5 אם אזל המוצר מהמלאי.

7.6 כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של “שמן למנחה”, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

8.1 האתר, התוכן המופיע בו, הדומיין, התמונות, האנימציה, ההדמייה, סימני המסחר ועוד הם רכושה הבלעדי של “שמן למנחה ” ומוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים.

8.2 חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, או כל פעולה אחרת המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ” שמן למנחה”.

8.3 אין להפר סוד מסחרי, סימן מסחרי, לוגו, פטנט, עיצוב או זכויות יוצרים.

 1. הגנת פרטיות באתר

9.1 פרטיות משתמשי האתר חשובה לנו ואנחנו מקפידים לשמור עליה.

9.2 ייתכן והחנות תמסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם חברה תחשוב בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר..

9..3 במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, נעשה שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר.

9.4 האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים ל”שמן למנחה”. למען הסר ספק, מובהר כי “שמן למנחה” לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי ו/או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

9.5 המשתמש מסכים ש”שמן למנחה” תשמור אצלה, לשימושה הפרטי בלבד, את כל המידע האישי הכולל: שם, שם משפחה, מספר טלפון, תאריך לידה, דוא”ל וכתובת מגורים.

 1. אבטחת מידע

10.1 החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

10.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע מחמיר ביותר.

10.3 “שמן למנחה” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10.4 הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר לא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר “שמן למנחה” שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו/ לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של “שמן למנחה”, ובפרטיות משתמשים אחרים.

10.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי “שמן למנחה” תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 1. אחריות

11.1 האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו, אשר נגרמו על ידי החברה בלבד.

11.2 האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות חנות האתר של “שמן למנחה”. “שמן למנחה” שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר באמצעות קבלה.

11.3 “שמן למנחה” לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו משימוש במוצר, שנעשה בניגוד להוראות היצרן ושהוא בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שניתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה, בין אם במסגרת תו היצרן על המוצר ובין אם במסגרת האיסוף.

 1. דין ובוררות

הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין “שמן למנחה” לבין המשתמש בקשר לתקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבימ”ש במחוז חיפה בלבד.

 1. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות:

בדוא”ל:

ami7775@walla.com

או בטלפון (באמצעות מסרון):

054-5712078       נחמה עציוןש

Scroll to Top

ימי עיון, קורסים, הרצאות לקבוצות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעוניינים ליצור מיתוג משלכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

רוצים לקבל מחיר סיטונאי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

קוסמטיקאית?

השאירי פרטים ונחזור אליך בהקדם

0
Your Cart
דילוג לתוכן